Vårt ansvar


Vårt ansvar


TP Skogstjänst bedriver en hållbar verksamhet och vi strävar alltid efter att bli bättre och utveckla vårt företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv.


Vi jobbar även aktivt för att påverka våra samarbets-partners att göra detsamma.

Socialt ansvar


För oss handlar det sociala ansvaret om att vara en aktiv aktör  där vi bedriver vår  verksamhet.


Dett kan handla om så enkla saker som att förbättra tillgängligheten till skogen genom anläggning av nya skogsbilvägar.
Miljöansvar


Vi strävar alltid efter att minimera vår miljöpåverkan i alla led av vår verksamhet och ska vi kunna ta del av skogens alla möjligheter även i framtiden, måste vi bruka den på ett uthålligt och långsiktigt sätt.


Allt från att välja miljövänliga drivmedel till att via  skogsbrukscertifiering säkerställa att allt virke vi anskaffar kommer från hållbara källor.


Kretsloppstänkande, att se till helheten, är en bärande idé som påverkar alla TP Skogstjänsts åtgärder.


Verksamhetens miljöpåverkan ska ses i sin helhet och innefatta alla led – skötsel av naturtillgångar, inköp, produktion, produkter, transporter, avfallshantering etc.


Miljöpolicy


Miljöpolicy för TP Skogstjänst AB, antagen den 5 mars 2020. 


Ladda ned miljöpolicyn i pdf-format härr...


Certifikat för spårbarhet


Ladda ned Spårbarhetsparaply PEFC


Ladda ned Spårbarhetsparaply FSC