Reinhold Dahl


Reinhold Dahl


Reinhold Dahl arbetar tillsammans med Peter Thilén och primärt med  gallring. Reinhold bor även han i Forserum och samarbetet med Peter och TP Skogstjänst startade för 4-5 år sedan. Reinhold  har lång erfarenhet av skogsvård och har även en egen skogsfastighet.Gallring är rätt utförd en mycket lönsam affär för dig som skogsägare.  TP Skogstjänsts entreprenörer har mycket goda kunskaper och lång erfarenhet av gallring. Vi jobbar långsiktigt med skickliga entreprenörer och Reinhold är ett gott exempel på en skicklig och erfaren entreprenör.


Som stöd för bedömning hur gallringen ska utföras på bästa sätt gör man en mätning av skogen innan gallringen påbörjas. Efter avslutat uppdrag mäts skogen på nytt för att visa hur väl gallringen lever upp till skogsägarens och TP Skogstjänsts krav.


Målet är en hög ekonomisk avkastning i skogen och en ekologiskt rik skogsmiljö. TP Skogstjänsts syn är att gallring är en åtgärd som utförs för att öka skogens värde. Rätt genom-förd är gallringsingreppet i sig också god lönsamt.