Thilén Skogsteknik


Thiléns Skogsteknik


Peter Thilén är TP Skogstjänsts partner när det gäller skogsvård, gallring och slutavverkning. Peter bor i Forserum och samarbetet med TP Skogstjänst startade för 4-5 år sedan då Peter startade sin verksamhet inom skogsvård. Peter jobbade under många år som mekaniker på Komatsu Forest och åren som mekaniker är något som Peter fortfarande har nytta av i sin vardag.Slutavverkning innebär att ett avgränsat skogsbestånd helt avvecklas. Slutavverkning kan även avse samma sak som hygge eller föryngringsyta, dvs. själva resultatet av åtgärden. Slutavverkning är en av flera former av föryngringsavverkning; den i Sverige helt dominerande som dock är helt förbjudna i många länder.


Slutavverkning är en föryngringsåtgärd som kan utföras när skogen har blivit så gammal och volymtillväxten så låg att marken bättre skulle kunna utnyttjas av ett nyanlagt bestånd. Vid slutavverkningen fälls i princip alla träd som lämnats vid de föregående gallringarna. Om dessa utförts på ett riktigt sätt finns det i det aktuella beståndet en hög andel grova och raka träd som nu blir till värdefullt sågtimmer.