Norrbins Maskiner


Norrbins Maskiner


Norrbins Maskiner i Tranås är ett genuint och välskött familjeföretag som ägs av far och två söner Norrbin. Företaget är sedan flera år en samarbetspartner till TP Skogstjänst   och  utför bl.a. klippröjning åt våra kunder och föNorrbins har alla nödvändiga fordon som behövs för att utföra skogs- och grävarbeten.


Idag är företaget  miljöcertifieringat och har ett stort kunnande om skog och miljövård. De är också välutbildade i säkerhet - hur man undviker olyckor och hur man agerar om något händer med maskiner, oljor med mera.

Klippröjning


Biobränslen har blivit en alltmer viktig energiresurs och i Sverige står skogen för en stor del av biobränslet. Detta har lett till en viktig marknad inom svenskt skogsbruk.


Genom åren är det många aktörer som har försökt konstruera maskiner för att lyckas mekanisera bland annat röjning. Finansiella resultatet för röjning och i många fall även förstagallring blir idag oftast negativt för skogsägaren, men det är en viktig del av skogsvården för att öka produktionen av bestånden. Kostnaden för röjningen har minskat kraftigt. Hur mycket beror på beståndets tillgänglighet, m.m.


TP Skogstjänsts inriktning inom detta område har varit hantering av energisortiment som uppkommer vid röjning och gallring. Därför har TP Skogstjänst tillsammans med Norrbins Maskiner utvecklat en metod med mål att lösa utmaningen och resultatet har blivit en klippröjningsmaskin vars klo har en räckvidd på  tio meter.


I dag finns stora arealer med så kallad eftersatt röjning vilket innebär att skogsägaren skulle ha utfört röjningsåtgärden i ett tidigare skede. Det finns alltså ett stort behov av att effektivisera röjning och eftersatt röjning. Eftersom bestånden är känsliga för både mark och skogsskador, är det viktigt med planering. Rätt tid i rätt bestånd är viktigt.