Hans Andersson Flis

Hans Andersson Flis


Hans Andersson Flis arbetar med sönderdelning av träbränsle och har under de tjugo år Hans varit i branschen byggt upp ett stort kunnande och erfarenhet av att sönderdela trä av olika trämaterial till bioenergi. Hans startade företaget 1997 och tio år senare började även sonen Johan i företaget. 


Hans Andersson Flis utvecklar i nära samarbete med TP Skogstjänst sin verksamhet för att nå målet med minsta möjliga miljöpåverkan och man har en modern maskinpark för att hålla hög driftsäkerhet.


Bioenergi är en viktig del av Sveriges energiförsörjning och för att flis ska kunna konkurrera med andra energislag krävs en effektiv försörjningskedja från skogen till mottagaren. Geografisk närhet är viktigt och för att hålla nere kostnaden för flis så krävs även bra maskinutnyttjande. 


Därför har Hans byggt upp en komplett maskinpark för att kunna hantera hela kedjan från ax till limpa, dvs. från att flisa till att transportera bränslet.