Om företaget
Th


Thore Pettersson


Ludvig Blixt


Anette  Piel


Om företaget


Efter 35 år i trä- och skogsbranschen med bl.a. anställningar i ett flertal skogsföretag, bestämde sig Thore Pettersson för att säga upp sig och starta eget. Detta var 2009 och Thore visste inte vad framtiden hade i beredskap - skulle han pensionera sig eller starta eget? Med ett stort intresse för skogsfrågor, all erfarenhet från branschen och ett stort kontaktnät bland skogsägare, entreprenörer, industrin och myndigheter så var det självklart att starta eget.


Verksamhetsområdet är primärt småländska höglandet och arbetsmomenten är skiftande. Allt från skogsvård, gallring och slutavverkning – till förbättringar och byggande av skogsvägar. TP Skogtjänst ansvarar för transporterna mot industrierna och man samarbetar med ett åkeri som kör sortimenten efter hänvisad körorder. TP Skogstjänst sysselsätter åtta årsanställda och de flesta finns på höglandet.


Det som fick Thore att i 60-årsåldern sadla om var att han ville vara mer ute på fältet, men också vara med och påverka, verkställa och följa upp den förnyelsebara produkten som skogen är. Verksamheten handlar mycket om förvaltning med stort fokus på att tillvarata skogsägarnas intresse på bästa sätt.


Kontoret finns i Vagnsviksäng utanför Hullaryd och där finns alla modern teknik i form av uppkoppling mot industrierna vilket gör att virkesleveranserna och flödet kan följas på ett överskådligt sätt. Datorn är en nödvändighet i dagens moderna skogsbruk. Kartor finns utlagda med GPS där man kan ringa in området och lägga in exakt vad som skall utföras och var man skall hämta de olika produkterna.


På fältet arbetar Ludvig Blixt som produktionsledare och på kontoret i Vagnsviksämg arbetar även Anette Piel  vissa dagar i veckan. Anette ansvarar bl.a. för företagets bokföring och  administration.