Vårt ansvar


Vårt ansvar


TP Skogstjänst bedriver en hållbar verksamhet och vi strävar alltid efter att bli bättre och utveckla vårt företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv.


Vi jobbar även aktivt för att påverka våra samarbets-partners att göra detsamma.


Miljöansvar


Vi strävar alltid efter att minimera vår miljöpåverkan i alla led av vår verksamhet.


Allt från att välja miljövänliga drivmedel till att via  skogsbrukscertifiering säkerställa att allt virke vi anskaffar kommer från hållbara källor.


Socialt ansvar


För oss handlar det sociala ansvaret om att vara en aktiv aktör  där vi bedriver vår  verksamhet.


Dett kan handla om spå enkla saker som att förbättra tillgängligheten till skogen genom anläggning av nya skogsbilvägar.