Hem


Vårt erbjudande


TP Skogstjänst hjälper till att förvalta din skog på ett bra sätt. Skogen - en del av själen!


Vi erbjuder det lilla företagets närhet och personlighet tillsammans med stora resurser i ett nätverk med erfarna och kompetenta  samarbetspartners.


PEFC-certifierade


TP Skogstjänst följer PEFC som innebär att ett hållbart skogsbruk måste vara både ekonomiskt -, ekologiskt – och socialt hållbart.


Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbrukets skötselmetoder, och virkets spårbarhet.


TP Skogstjänst


TP Skogstjänst bildades av Thore Pettersson 2009 och företaget har sitt säte i natursköna Vagnsviksäng som ligger i Aneby kommun. 


Verksamhetsområdet är småländska höglandet och arbetet är skiftande. Från skogsvård, gallring och slutavverkning – till förbättringar och anläggning av skogsvägar.